Adrimisin 10 mg Liyofilize Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

Form: 10 MG I.V.

Etkin Madde: DOKSORUBİSİN HİDROKLORÜR
Adrimisin 50 mg Liyofilize Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

Form: 50 MG İ.V

Etkin Madde: DOKSORUBİSİN HİDROKLORÜR