ADRİMİSİN 10 MG LİYOFİLİZE ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON

Form: 10 Mg I.v.

Etkin Madde: Doksorubisin Hidroklorür
ADRİMİSİN 50 MG LİYOFİLİZE ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON

Form: 50 Mg İ.v

Etkin Madde: Doksorubisin Hidroklorür