PANTENOL KREM (REÇETESİZ TIBBİ ÜRÜN)

Form: Krem % 5 / 30 G

Etkin Madde: Dekspantenol
PANTENOL POMAD (REÇETESİZ TIBBİ ÜRÜN)

Form: Pomad % 5 / 30 G

Etkin Madde: Dekspantenol