Saba İlaç Kalite Politikası

Saba İlaç kalite sistemimiz ÖZEN ve YENİLİKÇİLİK ilkelerine dayanır:


Sürdürülebilir ve müşteri memnuniyeti hedefine dayalı Kalite Sistem gereklilikleri ile uyumlu olarak, araştırma geliştirmeden başlayarak tüm üretim ve dağıtım süreçlerini sürekli olarak geliştirmeyi,


Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı, hastalarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve çevreye karşı özenli  davranmayı, 


Saba İlaç markası ve itibarını, kendi bilgi birikiminden destek alarak, güvenli ve etik ürün tedariki sağlayarak korumayı,


Kuruluşumuzun hizmetlerini sürekli olarak geliştirebilmesi, pazar payını arttırabilmesi ve rekabetçi konumunu koruyabilmesi için ürünlerimizi, süreçlerimizi ve yönetim uygulamalarımızı yenilemeyi,


Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına, Yasal Mevzuat şartları dahil olmak üzere, Paydaşlarımızın beklentilerine uygun olarak üretmeyi taahhüt ederiz.
 

Philipp Haas
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Mesut Çetin
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO

BELGELERİMİZ VE ÖDÜLLERİMİZ